Leasing

  Słownik – Leasing dla firm Leasing dla firm Leasing dla firm to jeden z rodzajów finansowania zewnętrznego. Na mocy umowy leasingowej leasingodawca zobowiązuje się do oddania w użytkowania leasingowanego przedmiotu, natomiast leasingobiorca zobowiązuje się do jego prawidłowego użytkowania. Najciekawsze informacje związane z leasingiem dla firm Leasingodawca Jedna ze stron umowy leasingowej zobowiązana do przekazania leasingowanego przemiotu. Przez cały okres leasingu pozostaje właścicielem leasingowanego przedmiotu. Leasingobiorca Druga ze stron umowy leasingowej, która bierze w użytkowanie leasingowany przedmiot na okres określony w umowie. Nie jest właścicielem leasingowanego przedmiotu do czasu jego wykupienia. Rodzaje leasingu Leasing operacyjny – najczęściej wybierany rodzaj leasingu. Umożliwia wliczenie całej raty leasingowej w koszty leasingu, natomiast podatek… Czytaj więcej