Ulga za innowacyjność dla przedsiębiorców.

Ulgi podatkowe za wprowadzanie innowacyjności w firmie

Firma nie może stać w miejscu, stale potrzebuje rozwoju, ale na ten rozwój niezbędne są środki finansowe. Jednym ze sposobów finansowania własnej firmy jest korzystanie z dotacji rządowych lub projektów wspieranych przez instytucje państwowe. Jednym z takich projektów jest nowa ulga podatkowa za innowacyjność, o którą przedsiębiorcy mogą się starać już od roku. Ulga przeznaczona jest na prace badawczo – rozwojowe w swoich firmach mogą korzystać ze specjalnej ulgi podatkowe za innowacyjność. Oznacza to, że przedsiębiorstwa, które wprowadzają w swojej działalności innowacyjne technologie mogą dokonać odpisów podatkowych od kosztów kwalifikowanych. Ulga dostępna jest dla każdej działalności, która prowadzi prace badawczo – rozwojowe. Od 1 stycznia 2017 roku ulga za innowacyjność wzrosła… Czytaj więcej

Czytaj dalej