Słownik – Faktoring

Faktoring dla firm

Faktoring polega na wykupie przez faktora wierzytelności faktoranta. W praktyce oznacza to, że firma faktoringowa przejuje wierzytelności (faktury) nieopłacone przez kontrahenta. Dzięki temu firma ma niezahwiana płynność finansową, a tym samym nie osłabia zdolności kredytowej. Po stronie faktora pozostaje ściągnięcie należności.

Najważniejsze informacje o faktoringu.

Faktor

Faktor to jedna ze stron umowy faktoringowej, ktora odpowiada za przejecie wierzytelności.

Faktorant

Druga strona umowy faktoringowej. Jest to zazwyczaj firma świadcząca usługi, od której faktor rzada wypłaty należności.

Rodzaje faktoringu

Najczęściej wybierane rodzaje faktoringu:

  • faktoring pełny
  • faktoring niepełny
  • faktoring wierzytelności
  • faktoring tradycyjny
  • faktoring zgodny z kryterium przydziału