Słownik – Leasing dla firm

Leasing dla firm

Leasing dla firm to jeden z rodzajów finansowania zewnętrznego. Na mocy umowy leasingowej leasingodawca zobowiązuje się do oddania w użytkowania leasingowanego przedmiotu, natomiast leasingobiorca zobowiązuje się do jego prawidłowego użytkowania.

Najciekawsze informacje związane z leasingiem dla firm

Leasingodawca

Jedna ze stron umowy leasingowej zobowiązana do przekazania leasingowanego przemiotu. Przez cały okres leasingu pozostaje właścicielem leasingowanego przedmiotu.

Leasingobiorca

Druga ze stron umowy leasingowej, która bierze w użytkowanie leasingowany przedmiot na okres określony w umowie. Nie jest właścicielem leasingowanego przedmiotu do czasu jego wykupienia.

Rodzaje leasingu

Leasing operacyjny – najczęściej wybierany rodzaj leasingu. Umożliwia wliczenie całej raty leasingowej w koszty leasingu, natomiast podatek VAT rozkladany jest na cały okres spłaty leasingu. Leasingobiorca nie ma możliwości prowadzenia odpisów amortyzacyjnych, ponieważ leasingowany przedmiot nie wchodzi w skład środków trwałych firmy. Wykup pojazdu następuje po zakończeniu umowy leasingowej.

Leasing finansowy – rzadziej wybierany rodzaj leasingu, ponieważ daje mniejsze możliwości podatkowe, porównywany do zakupów na raty. Przy leasingu finansowym w kosztach podatkowych można uwzględnić jedynie część odsetkową raty leasingowej, a podatek VAT opłacany jest przez leasingobiorcę jednorazowo po podpisaniu umowy. Leasingobiorca ma możliwość prowadzenia odpisów amortyzacyjnych leasingowanego przedmiotu. Wykup przedmiotu stanowi ostatnia rata leasingu finansowego.

Leasing nieruchomości

Leasing nieruchomości działa na podobnej zasadzie jak przy innych rodzajach leasingu. Leasingodawca oddaje w użytkowanie nieruchomość. Leasingobiorca może stać się jej właścicielem dopiero po zakończeniu okresu leasingowego.

Leasing Konsumencki

Leasing konsumencki jest najrzadziej spotykaną formą leasingu. Jest to finansowanie przeznaczone dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Opłata początkowa leasingu

Opłata początkowa leasingu to wkład własny, jaki wnosi leasingobiorca na poczet leasingowanego przedmiotu. Może ona wynieść od 0% do 45% wartości początkowej leasingowanego przedmiotu.

Wykup leasingowanego przedmiotu

Wykup leasingowanego przedmiotu jest to cena, jaką musi zapłacic leasingobiorca przy wykupie leasingowanego przedmiotu. Cena wykupu zapisana jest w umowie leasingowej.

Przedmiot leasingu

Do najczęściej leasingowanych przedmiotów należą:

 • samochody dostawcze
 • samochody ciężarowe
 • ciągniki siodłowe
 • maszyny budowlane
 • maszyny specjalistyczne
 • sprzęt biurowy
 • sprzęt IT
 • sprzęt medyczny
 • pojazdy medyczne
 • taksówki
 • maszyny rolnicze
 • samochody osobowe.