Firmowe

Jakie firmy mogą skorzystać z kredytu obrotowego?

Prowadząc działalność gospodarczą, stale zmagamy się z utrzymaniem płynności finansowej na stałym poziomie. Dobrym rozwiązaniem na przejściowe kłopoty finansowe firmy może być kredyt obrotowy. Wnioskować mogą o niego przedsiębiorcy prowadzący działalność przez minimum rok. Ze środków kredytu obrotowego dla nowych firm można pokryć bieżące potrzeby przedsiębiorstwa.

Co to jest kredyt obrotowy dla firm?

Kredyt można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa, z reguły wykorzystywany jest do pokrycia kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników czy zakup sprzętu bądź wyposażenia firmy. Środki udzielone przez bank mogą być dostępne w formie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym firmy bądź w rachunku kredytowym.

Kredyt dla firm

Ze środków kredytowych można zrealizować zakup nowych technologii usprawniających pracę firmy. Nie trzeba już czekać na przelewy od innych kontrahentów, aby zainwestować w rozwój własnej firmy. Jak wskazuje definicja kredytu obrotowego, udzielany jest on na podstawie uzyskiwanych dochodów przez przedsiębiorstwo. Jeśli firma nie jest stabilna, kredytodawca nie wypłaci wnioskowanej kwoty kredytu.

Jakie korzyści płyną z kredytu obrotowego?

Główną korzyścią kredytu obrotowego dla firm jest łatwość dostępu do udzielonych środków. Bank udostępnia kredytobiorcy całą kwotę, dzięki czemu może on dysponować gotówka już po uruchomieniu kredytu.

Dodatkowym atutem jest wnioskowanie o kredyt obrotowy odnawialny, który gwarantuje nam dostęp do gotówki w dowolnym momencie prowadzenia działalności. Zazwyczaj dotyczy to firm, które prowadzą sprzedaż sezonową, a poza sezonem mają mniejsze wpływy ze sprzedaży.

Przy kredytach dla firm banki podchodzą do klienta indywidualnie, dzięki czemu kredytobiorca może liczyć na osobisty harmonogram spłat. Zazwyczaj kredytobiorca dostaje harmonogram spłat, dzięki któremu może dostosować swój portfel do regularnego spłacania zaciągniętego zobowiązania.

Na jakich zasadach udzielany jest kredyt obrotowy?

Przy składaniu wniosku kredytowego przedsiębiorca przedstawia zapotrzebowanie, które zamierza zrealizować z udzielonego kredytu obrotowego.

Banki udzielając finansowania, wymagają od kredytobiorcy przedstawienia zabezpieczeń. Gwarancją spłaty kredytu zazwyczaj jest majątek przedsiębiorstwa. Wiele banków zgadza się również, aby zabezpieczeniem spłaty było udzielone poręczenie.

Istnieje również możliwość udzielania kredytu obrotowego z gwarancją de minimis, której gwarantem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. W praktyce oznacza to, że w razie niespłacalności kredytobiorcy BGK reguluje jego zobowiązanie, a tym samym staje się jego wierzycielem. Od tej pory firma zobowiązana jest do uregulowania gwarancji de minimis w BGK.

Przy dużej kwocie kredytowej bank będzie wymagał od kredytobiorcy ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń. Takimi zabezpieczeniami mogą być:

  • ustanowienie hipoteki na budynku stanowiącym środek trwały przedsiębiorstwa

  • zastawu na innych środkach trwałych (maszynach, pojazdach czy liniach produkcyjnych).

Zazwyczaj maksymalny czas kredytowania wynosi 36 miesięcy. Kredytobiorca może wybrać, w jaki sposób będą dokonywane spłaty kredytu, mianowicie miesięczne czy w transzach.

Jakie są koszty kredytu obrotowego?

Głównym kosztem kredytu jest oprocentowanie oraz prowizja. Kredytobiorca powinien liczyć się również z innymi kosztami kredytowymi jak: opłata za przygotowanie wniosku kredytowego czy wydłużenie okresu kredytowania.

Kredyt obrotowy z założenia jest kredytem udzielanym na krótki czas, wydłużenie kredytu wpłynie na zwiększenie kosztów całkowitych zobowiązania.

Jakie dokumenty należy przygotować do złożenia wniosku o kredyt obrotowy?

Wymagana dokumentacja może różnić się w poszczególnych bankach. Jest pewna grupa dokumentów podstawowych, które są wymagana przez większość kredytodawców.

Dokumenty wymagane przy kredycie firmowym

Do podstawowych dokumentów wymaganych przy kredycie firmowym należą:

W zależności od banku, w którym ubiegamy się o finansowanie oraz od wnioskowanej kwoty kredytodawca może od nas poprosić przedłożenia dodatkowych dokumentów. Z reguły do 200 tys. zł wnioskowanej kwoty banki udzielają kredytowania na podstawie podstawowych dokumentów firmowych.

Możesz również polubić

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *