Prowadzenie własnego biznesu czasami przypomina spacer po linie. Można liczyć na finansowanie zewnętrze, ale trzeba spełnić kilka warunków. Bank ma prawo odmówić udzielenia kredytu dla firmy, którą nie spełnia wymagań. Inwestując we własną firmę, przede wszystkim należy ją odpowiednio przygotować. Przede wszystkim trzeba spełnić cztery podstawowe kryteria.

Zasady kredytów dla firm

Czy zawieszona działalność dyskwalifikuje uzyskanie kredytu dla firmy?

Jeśli mamy w planach rozwój firmy to zawieszenie działalności na okres dłuższy niż 12 miesięcy nie jest dobrym posunięciem. Zawieszona firma przez cały rok nie generuje dochodu, a tym samym bank nie będzie miał możliwości wyliczenia zdolności kredytowej.

Kredyt dla firm

Do wyliczenia zdolności kredytowej banki wymagają przedstawienia rocznego rozliczenia oraz zaświadczeń o niezaleganiu w składkach ZUS i US.

Firma odwieszona po kilkunastu miesiącach uznawana jest przez banki za nową działalność gospodarczą.

Czy firma rozliczająca się ryczałtem ma szanse na kredyt dla firmy?

Podstawa opodatkowania wybierana jest przy zakładaniu firmy, ale możemy ją zmienić w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Firmy, które rozliczają podatek dochodowy na podstawie ryczałtu, mają mniejsze szanse na uzyskanie kredytu dla firmy. Wynika to z tego, że banki w ewidencji przychodu PIT 28 widzą przychód klienta, ale nie znają jego dochodów. Przez to przyjmują procentowe założenie wysokości dochodu w stosunku do przychodu. Dla wielu firm dochód przyjmowany przez bank jest niższy od rzeczywiście osiąganego – co powoduje mniejszą przyznawaną kwotę kredytu dla firmy.

Czy zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US ma wpływ na decyzję kredytową?

Jednym z dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o kredyt dla firm jest przedstawienie przez firmę zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami w podatkach. Zaświadczenia pobiera się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędzie Skarbowym.

Jakiekolwiek zaległości w opłatach podatkowych mogą dyskwalifikować firmę w uzyskaniu kredytu firmowego. Najlepiej jest spłacić zaległości lub rozłożyć je w ratach, a tym samym pozbędziemy się problemu z zaleganiem w podatkach.

kredyt dla firm

Jakie rozliczenie podatkowe wymagane jest przy kredycie dla firm?

Do wyliczenia zdolności finansowej firmy niezbędne jest dostarczenie rocznego zeznania podatkowego PIT z co najmniej ostatnich 12 miesięcy. Jeśli w rozliczeniu znajdzie się informacja o stracie, szanse na uzyskanie kredytu dla firmy maleją. Strata nie powinna wynosić więcej niż 5 proc.

Strata może być uzasadniona. Jeśli firma w roku rozliczeniowym wykonała prace inwestycyjne, które mają podnieść jej dochód, w kolejnych latach banki indywidualnie rozpatrzą kwestię straty.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *