Ile razy zaciągaliście kredyt i zastanawialiście się, co się stanie, kiedy nie będę mógł go spłacić? Aby uniknąć dręczących myśli, warto zabezpieczyć kredyt dla firm i spać spokojnie. Banki przed udzieleniem kredytu zabezpieczonego badają zdolność kredytową przedsiębiorstwa i na tej podstawie udzielają kredytu dla firmy na wnioskowaną kwotę, bardzo często przy kredytach z zabezpieczeniem wymagane jest ustanowienie rodzaju zabezpieczenia. Ma one na celu ochronę zarówno kredytodawcy, jak i kredytowanego.

Na czym polega zabezpieczenie kredytu dla firm

Kredyty dla firm na wysokie kwoty, najczęściej wykorzystywane w celu zaspokojenia bieżących potrzeb finansowych lub na rozwój przedsiębiorstwa. Przy kredycie obrotowym dla firm środki dostępne są w bieżącym rachunku firmowym, natomiast przy kredycie inwestycyjnym dla firm finansowanie można przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstwa.

Kredyt dla firm

W sytuacji zachwiania płynności finansowej zabezpieczenie kredytu bankowego powoduje, że kredytobiorca oraz kredytodawca są zabezpieczeni na wypadek niespłacalności zaciągniętego finansowania. Zabezpieczenia kredytów można podzielić na dwie kategorie:

  • zabezpieczenia rzeczowe

  • zabezpieczenia osobiste.

Na czym polega zabezpieczenie rzeczowe przy kredycie dla firm?

Zabezpieczenie rzeczowe przy kredycie firmowym polega na ustanowieniu zabezpieczenia na majątku przedsiębiorstwa. W razie utraty płynności finansowej bank zabezpiecza się na posiadanym majątku, a tym samym, aby odzyskać pożyczoną kwotę kredytu ma prawo do spieniężenia przedmiotów ustanowionych jako zabezpieczenie.

Zabezpieczenie rzeczowe może być ustanowione również na majątku właściciela firmy oraz jego wspólników. Zastawem rzeczowym może być:

  • hipoteka z cesją z ubezpieczenia

  • kaucja w postaci zabezpieczonej kwoty na koncie firmowym

  • przywłaszczenie na zabezpieczenie

  • zastaw innych składników majątku firmy.

Na czym polega zabezpieczenie osobiste przy kredycie dla firm?

Przy zabeczieczeniu osobistym w kredycie dla firm to kredytobiorca odpowiada swoim majątkiem obecnie posiadanym oraz tym, który w przyszłości nabędzie. Przy tym rodzaju zabezpieczenia osobom dającą zabezpieczenie może być również osoba trzecia.

W razie niewypłacalności firmy osoby obciążone zabezpieczeniem są zobowiązane do uregulowania zaciągniętej kwoty kredytu wraz z odsetkami oraz prowizją naliczoną za zwłokę. Ten rodzaj zabezpieczenia najczęściej spotykany jest przy kredytowaniu nowych firm.

Decydując się na zabezpieczenie osobiste przy kredycie dla firm, należy się liczyć z tym, że bank będzie od nas wymagał jednej z kilku form zabezpieczenia. Jedną z najczęściej stosowanych form jest weksel in blanco lub przystąpienie do kredytu osób trzecich, ale możemy się również spotkać z innymi formami jak: gwarancje bankowe czy przelew wierzytelności.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *