Współczesne biznesy charakteryzują się przedsiębiorczością oraz nastawieniem na rozwój. Nawet małe firmy mogą pozwolić sobie na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, dzięki korzystaniu z kredytów inwestycyjnych dla firm.

Na co przeznaczyć kredyt inwestycyjny?

Zaciągniecie kredytu inwestycyjnego, powinno zostać przeznaczone na szeroko rozumiane inwestycje, które pomogą firmie w rozwoju.

Kredyt dla firm

Kredytowanie pozwala sfinansować wiele przedsięwzięć, jak również wypłynąć firmie na większe wody. Wiele firm zaciąga kredyt technologiczny dla firm, aby wejść na obcy lub zagraniczny rynek ze swoimi produktami.

Zapewne zastanawiacie się w jakim banku kredyt inwestycyjny dla firm jest najbardziej korzystny? Przed wyborem konkretnej oferty kredytowania warto rozważyć kilka propozycji różnych banków, aby uzyskać obraz kosztów całkowitych, jakie będzie musiało ponieść przedsiębiorstwo.

Jak wybrać najlepszą ofertę kredytu inwestycyjnego dla firm?

Analizując oferty banków, warto zwracać uwagę na poszczególny koszty w ofercie kredytowej. Nie powinna kusić niska rata. W kredycie najważniejsze są koszty całkowite kredytu na inwestycje. Z reguły niska rata oznacza dłuższy okres spłaty zobowiązania, ale koszty całkowite są znacznie większe niż przy większej racie, ale krótszym okresie spłaty.

W analizie ofert kredytowych należy uwzględnić następujące czynniki:

  • opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego

  • prowizja z tytułu udzielonego finansowania

  • wysokość oprocentowania.

Wyżej wymienione czynniki różnią się w poszczególnych ofertach kredytowych. Niektóre banki nie pobierają prowizji za przygotowanie wniosku, inne pobierają, a ich wysokość może sięgać 500 – 1000 zł. Kolejną kwestią jest prowizja za udzielenie kredytu inwestycyjnego. Kredytobiorca ma możliwość negocjowania prowizji bankowej, ale w zamian bank będzie oczekiwał, że klient skorzysta z innej oferty bankowej.

Na co wpływa oprocentowanie w kredycie inwestycyjnym dla firm?

Na wysokość udzielonej kwoty kredytowej wpływa oprocentowanie kredytu. W kredycie inwestycyjnym dla firm wysokość oprocentowania jest zmienna i zależy od wysokości stopy WIBOR 3M. Banki do stopy procentowej doliczają marżę, która jest ustalana według prezentowanej kondycji przedsiębiorstwa.

Bank oceniając kondycję wnioskującego, czyli przedsiębiorstwa bierze pod uwagę ryzyko, jakie ponosi, udzielając finansowania.

Przy kredycie inwestycyjnym dla firm istotne jest posiadanie przez kredytobiorcę wkładu własnego. Zazwyczaj bank sfinansuje 70 – 80 proc. planowanej inwestycji.

Jakie dokumenty są wymagane przy kredycie inwestycyjnym?

Podstawowym dokumentem składanym w banku jest wniosek kredytowy, jednak na tym nie kończy się ubieganie o kredyt. Bank wymaga szeregu innych dokumentów, między innymi:

  • specyfikacja i kosztorys planowanej inwestycji;

  • biznesplan;

  • wykaz zabezpieczeń udzielonego finansowania.

Bank oczekuje przedłożenia dokumentacji potwierdzającej płynność finansową. Zazwyczaj bank wymaga złożenia deklaracji z ZUS i Urzędu Skarbowego oraz PIT za ostatnie dwa lata.

Od czego uzależniona jest zdolność kredytowa przy kredycie inwestycyjnym dla firm?

Przy analizie niezbędne jest określenie zdolności kredytowej kredytobiorcy, w tym wypadku przedsiębiorstwa.

Zdolność kredytowa w głównej mierze decyduje o wysokości przyznanego finansowania. Im lepsze dochody posiada przedsiębiorstwo, tym korzystniejsze warunki zaproponuje kredytodawca.

Warto złożyć około trzech wniosków kredytowych, ponieważ każdy bank w inny sposób analizuje zdolność kredytową przedsiębiorstwa. W kilku bankach oferty udzielanego kredytu mogą się różnić nawet o kilka tysięcy zł.

 Najkorzystniejszy kredyt dla firm to taki, który nie obciąża zbytnio wydatków firmy.

Do czego uprawnia decyzja kredytowa przy kredycie inwestycyjnym dla firm?

Decyzja kredytowa wydana pozytywnie nie uprawnia jeszcze kredytodawcy do wypłaty świadczenia. Kredytobiorca jest zobligowany do spełnienia warunków umowy kredytu, dzięki którym zostaną uruchomione środki finansowe.

Zazwyczaj w warunkach umowy określony jest rodzaj zabezpieczenia kredytowego. Zabezpieczenie może zostać ustanowione na nieruchomości i do momentu otrzymania zaświadczenia o ustanowieniu hipoteki bank nie wypłaci środków kredytowych.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi rodzajami kredytów firmowych zapraszam do artykułu o kredytach dla firm.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *