Droga do uzyskania kredytu hipotecznego może być długa i wyboista. Jednak branża wolnych zawodów ma możliwość uzyskania kredytu mieszkaniowego na łatwiejszych zasadach. To z czego to wynika oraz czym są wolne zawody wyjaśnię poniżej.

Czym są wolne zawody?

Osoby pracujące w wolnych zawodach to przede wszystkim zawody cieszące się zaufaniem publicznym. Do tej grupy zawodowej należy: branża medyczna, prawnicza, dziennikarska, ale również architekci czy biegli rewidenci oraz doradcy podatkowi.

Kredyt hipoteczny

Samo stwierdzenie przed bankiem, że pracujemy w branży cieszącej się zaufaniem publicznym jeszcze o niczym nie świadczy. Starając się o kredyt hipoteczny dla wolnych zawodów należy przedstawić dokument stwierdzający prawo wykonywania wolnego zawodu.

W jaki sposób zaciągnąć kredyt hipoteczny dla wolnych zawodów?

Kredyty dla grupy uprzywilejowanej charakteryzują się przede wszystkim uproszczoną procedurą oraz minimum formalności, które bank wymaga przy podejmowaniu decyzji kredytowej. Przez lata ilość dokumentów składanych w bankach starając się o kredyt hipoteczny ulegała zmianie.

Kredyt hipoteczny dla wolnych zawodów wymaga przedstawienia oświadczenia o wysokości osiąganych dochodów. Na tej podstawie bank wylicza zdolność kredytową. Ocena zdolności kredytowej osób pracujących w branży zaufania publicznego jest wyższa ze względu na szacunkową spłacalność. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie banki stosują procedurę uproszczoną dla zawodów zaufania publicznego. Warto porozmawiać z ekspertem finansowym, który zaproponuje banki oferujące kredyty na uproszczonych zasadach dla zawodów zaufania publicznego.

Osoby wykonujące wolne zawodu dobrze spłacają zobowiązania kredytowe, a tym samym wpływa to na polepszenie ich historii kredytowej. Prawdopodobieństwo niespłacalności jest tak minimalne, że banki opierają swoje wyliczenia wyłącznie na oświadczeniu. Znacznie łatwiej uzyskać zatrudnienie wykonując wolny zawód, niż pracując na tradycyjnym etacie.

Wniosek kredytowy zawsze rozpatrywany jest indywidualnie. Brana pod uwagę jest wspomniana zdolność kredytowa oraz historia kredytowa. Im lepszą ocenę zdolności kredytowej uzyskamy tym wyższe kredytowanie.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *