Prowadzisz firmę i chciałbyś postawić na jej rozwój? Kredyty dla firm pozwalają na wykorzystanie środków finansowych na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Istnieje wiele rodzajów kredytów dla firm, ale nie wszystkie stwarzają takie możliwości, zwłaszcza firmom z sektora MŚP. Poniżej porównanie trzech najpopularniejszych i najczęściej wybieranych kredytów przez firmy.

Kredyt w koncie firmowym

Najczęściej wybieranym rodzajem finansowania zewnętrznego jest kredyt w rachunku bieżącym. Za jego popularnością stoi przede wszystkie dostępność. Wystarczy złożyć wniosek o uruchomienie linii kredytowej w prowadzonym rachunku bankowym firmy.

Środki kredytowe dostępne są na koncie firmowym i można je wykorzystać na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Najczęściej kredyt w rachunku bieżącym służy do pokrycia bieżących opłat takich jak rozliczenie z kontrahentami czy wypłata wynagrodzenia dla pracowników.

Spłacanie kredytu w rachunku bieżącym odbywa się automatycznie poprzez bieżące wpływy na konto. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do comiesięcznego wykonywania przelewów na rachunek bankowy. Kredyt w rachunku bieżącym działa na podobnej zasadzie, co debet w koncie. Przede wszystkim tego rodzaju kredyt dla firm pozwala na utrzymanie płynności finansowej firmy i buduje jej historie kredytową, niezbędną przy zaciąganiu kolejnych zobowiązań finansowych.

Kredyt obrotowy na dochody firmy

Kredyt obrotowy dla firm to drugi, co do popularności sposób na pozyskanie finansowania dla firm. Jego zaletą jest możliwość wnioskowania o wyższą kwotę niż przy kredycie w rachunku bieżącym. Przy kredycie obrotowym kosztem kredytowym są głównie odsetki, które są naliczane od całej kwoty udzielonego kredytu. Natomiast przy kredycie w koncie odsetki naliczane są od kwoty, która w danej chwili jest zaciągnięta. Dla przykładu nie w każdym miesiącu kwota kredytu w rachunku jest powiększana, dzięki czemu odsetki od kredytu są niższe.

Wnioskować o kredyt obrotowy mogą firmy, które posiadają dobrą historię kredytową oraz odpowiednią zdolność finansową, pozwalającą na pokrycie zobowiązania kredytowego. Najczęściej z tego rozwiązania kredytowego korzystają firmy, które rozwijają swój profil biznesowy.

Zainwestuj w rozwój swojej firmy

Jednym z kredytów do zadań specjalnych jest kredyt inwestycyjny dla firm. Pozwala na sfinansowanie dużej inwestycji, a tym samym przyczynia się do rozwoju firmy. Udostępnione środki są znacznie większe niż przy dwóch poprzednich kredytach dla firm, a spłata zobowiązania kredytowego może zostać rozłożona nawet na 20 lat.

Jednak kredyt inwestycyjny nie jest tak elastyczny jak kredyt obrotowy, czy kredyt w rachunku bieżącym. Jest to kredyt celowy, którego środki finansowe należy przeznaczyć wyłącznie na cel wskazany we wniosku kredytowym. Najczęściej przeznaczany jest na zakup środków trwałych takich jak: maszyny, sprzęt, linia produkcyjna, budowa czy modernizacja.

Podsumowując, firmy mają do wyboru kilka rozwiązań kredytowych w zależności od ich bieżących potrzeb. Najczęściej korzystają z kredytów, które są łatwo dostępne oraz gdzie, nie należy wskazywać celu kredytowego. Jednak przy większych inwestycjach opłacalne jest skorzystanie z kredytu inwestycyjnego, który pozwala na przeprowadzenie modernizacji firmy.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *