Chciałbyś żeby twoja firma się rozwijała? Marzy ci się przedsiębiorstwo, które nadąża za duchem czasu, ale nie wiesz skąd wziąć środki finansowe na rozwój firmy? Możesz skorzystać z kredytu dla firm, które dają możliwość rozwoju firmom posiadającym własnych środków finansowych na wprowadzanie innowacyjnych technologii. Twoja firma również może równać się z firmami z Doliny Krzemowej pomimo, że jest na rynku od zaledwie kilku miesięcy. Młode firmy mogą skorzystać z kredytu dla nowych firm.

Atutem kredytów dla firm są korzyści podatkowe, jakie wynikają z ulg podatkowych zagwarantowanych w ustawie. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi martwić się kosztami kredytowymi, ponieważ może je uwzględnić w kosztach firmowych.

Jakie korzyści płyną z kredytu firmowego?

Główny atutem kredytu na działalność gospodarczą są korzyści podatkowe, jakie wynikają z zaciągniętego zobowiązania. Przedsiębiorca ma prawo wliczyć odsetki kredytowe w koszty uzyskania przychodu. Poprzez ujęcie odsetek w kosztach pomniejsza tym samym wartość podatku VAT.

Kredyt dla firm

Nieruchomość nabywana za pośrednictwem kredytu dla firm powinna zostać oddana do użytku przed dokonaniem transakcji. Jeśli przeoczymy ten szczegół i nieruchomość zostanie oddany do użytku po dokonanej transakcji, przedsiębiorca nie będzie miał możliwości odliczenia w kosztach odsetek kredytowych. W tym przypadku odsetki będą powiększały wartość początkową nabytej nieruchomości.

Warto mieć na uwadze, że w kosztach prowadzonej działalności można również uwzględnić prowizje bankowe oraz prowizje za wcześniejszą spłatę kredytu. Odliczenie prowizji powinno być uzasadnione zwiększeniem osiąganych dochodów zaciągniętym kredytem.

Poniżej przedstawię osiem rodzajów najlepszych kredytów dla firm, które można odpowiednio dopasować do potrzeb swojego przedsiębiorstwa.

 8 rodzajów kredytów dla firm

Kredyt inwestycyjny

 

Kredyt inwestycyjny dla firm, jak sama nazwa wskazuje, pozwala na sfinansowanie inwestycji firmowych. Ze środków kredytowych można sfinansować zakup nowych maszyn produkcyjnych czy sprzętu niezbędnego do codziennej pracy. Kredyt zwalnia firmę z angażowania środków własnych na pokrycie zakupu nowego sprzętu.

Najlepszy kredyt inwestycyjny pozwoli na sfinansowanie m.in.:

  • środków materialnych: flota samochodów, linie produkcyjne, urządzenia techniczne, maszyny budowlane itd.

  • środków niematerialnych: oprogramowania komputerów, patenty i wynalazki

  • środki finansowe: akcje giełdowe

  • inwestycje budowlane: budowa hali produkcyjnej.

Kredyty inwestycyjne dla firm są finansowane do 80 – 90 proc. inwestycji. Oznacza to, że przedsiębiorca musi posiadać około 10 – 20 proc. środków własnych. Kredyty dla firm

zazwyczaj udzielane są na okres do 15 lat, można je zaciągać w polskich złotych, ale również w obcej walucie. Niekiedy banki wymagają przedstawienia biznesplanu obejmującego dokonywane inwestycje.

Więcej o kredycie inwestycyjnym dla firm przeczytacie tutaj.

 

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy dla firm pozwala na sfinansowanie bieżącej działalności firmy. Zazwyczaj pozwala firmom na realizowanie aktualnych inwestycji czy obecnych zobowiązań wobec kontrahentów. Banki dają możliwość przeznaczenia środków z kredytu obrotowego na dowolny cel przedsiębiorstwa.

Kredyt obrotowy jest w pewnym sensie kredytem odnawialnym, po spłacie zobowiązania można go odnowić i kontynuować. Kredyt udzielany jest na okres do 3 lat, dzięki czemu kredytobiorca ma możliwość sfinansowania inwestycji, a po tym okresie ponownego zaciągnięcia zobowiązania na kolejny projekt.

Banki podchodzą do klientów indywidualnie, dzięki temu mogą ustalać warunki spłaty rat kredytowych. Spłata harmonogramu może polegać na wpłacaniu co miesiąc minimalnej kwoty.

Więcej o kredycie obrotowym dla firm przeczytacie tutaj.

 

Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy dla firm działa w połączeniu z dotacjami unijnymi. Przedsiębiorca może ubiegać się o kredyt pomostowy, jeśli wcześniej na ten sam cel inwestycyjny została przyznana dotacja unijna. Wnioskować o kredyt pomostowy można jeszcze przed uzyskaniem decyzji o dotacji.

Kredyt pomostowy może być wypłacany jednorazowo na potrzeby realizacji projektu lub w poszczególnych transzach na odpowiednich etapach realizacji inwestycji. Suma udzielonego kredytu może pokryć nawet całą udzieloną kwotę dofinansowania.

Główną zaletą kredytu pomostowego jest otrzymanie środków przed wypłaceniem funduszy unijnych. Warunki udzielania tego typu kredytu zazwyczaj ustalane są indywidualnie w czasie negocjacji z klientem. Banki uwzględniają możliwość opóźnienia w spłacie, o ile opóźniona będzie również, wyplata środków z dotacji.

 

Kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy jest swego rodzaju deska ratunku dla przedsiębiorstwa, które zmaga się z przejściowymi kłopotami finansowymi. Z pomocą środków kredytowych na koncie firmowym powstaje debet, który jest regularnie pokrywany przez bieżące wpływy.

Bank wyznacza klientom górną granicę kredytowania oraz maksymalny okres spłaty zobowiązania. Z reguły okres finansowania nie powinien przekraczać 60 dni. Kredyt płatniczy pozwala w trudnym momencie utrzymać płynność finansową firmy.

Ze środków kredytu płatniczego przedsiębiorca może pokryć bieżące rachunki i opłaty. Dopływ środków kredytowych jest regularny, dzięki czemu kredytobiorca nie musi się stale o niego wnioskować.

 

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym oferowany jest małym i średnim przedsiębiorstwom, które posiadają udokumentowaną działalność od co najmniej 24 miesięcy. Firmy mogą wykorzystać przyznane środki na dowolny cel, ale związany wyłącznie z prowadzeniem działalności.

Kredyt w rachunku bieżącym jest odnawialny, a po spłaceniu zobowiązania można go ponownie uruchomić. Zazwyczaj wyznaczony jest limit przyznanych środków oraz okres spłaty.

Przy kredycie w rachunku bieżącym wymagane jest minimum formalności, zwłaszcza jeśli kredytobiorca posiada rachunek w banku, w którym wnioskuje o udzielenie środków kredytowych. Wsparcie finansowe udzielane jest zazwyczaj na okres do 36 miesięcy.

Koszty kredytu, takie jak oprocentowanie uzależnione są od zmiennej stopy oprocentowania. Jeśli kredytobiorca nie chce przedstawiać w banku dodatkowych zabezpieczeń, to może liczyć na finansowanie w wysokości około 150 tys. zł. Klienci mogą liczyć na promocyjne oferty ze strony banków.

 

Kredyt preferencyjny

Kredyt preferencyjny tym odróżnia się od innych kredytów, że jest udzielany na specjalnych zasadach. W kredycie preferencyjnym część kosztów kredytowych leży po stronie Skarbu Państwa.

Tego typu kredyty uzależnione są od dużych projektów finansowych jak np. Mieszkanie dla Młodych lub programy dofinansowujące nowo powstałe firmy.

Kredyty preferencyjne dostępne są dla szerokiego grona kredytobiorców. Poza młodymi firmami na dofinansowanie z kredytu preferencyjnego mogą liczyć również rolnicy oraz osoby poszkodowane w klęskach żywiołowych.

Więcej o kredycie na preferencyjnych warunkach przeczytacie tutaj.

 

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny skierowany jest do firm, które stawiają na rozwój technologiczny i wykorzystują w swoim przedsiębiorstwie innowacje technologiczne. Finansowanie skierowane jest do firm rozwijających się, czyli małych i średnich przedsiębiorstw.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosek o sfinansowanie innowacyjnej technologi, a w następnej kolejności wniosek o dofinansowanie technologiczne. Środki z dofinansowania można przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego na poczet wdrążania innowacyjnych technologi w przedsiębiorstwie.

Kredyty technologiczne cieszą się sporym zainteresowaniem, ponieważ obecnie wiele firm wdrąża nowe technologie w swoich przedsiębiorstwach. Patronem kredytów technologicznych jest Ministerstwo Gospodarki.

 

Kredyt hipoteczny dla firm

Kredyt hipoteczny dla firmy to kredyt firmowy zabezpieczony hipoteką. W praktyce oznacza to, że bank kredytujący wymaga ustanowienia zabezpieczenia, w tej sytuacji może to być nabywa nieruchomość ze środków kredytowych, bądź nieruchomość, która zostanie wybudowana za środki kredytowe.

Kredyt hipoteczny dla firm jest swego rodzaju kredytem celowym, z którego przedsiębiorstwo może sfinansować zakup nieruchomości gospodarczej.

Banki ściśle określają limit udzielanych środków finansowych, który wynosi 1 200 000 zł, a okres spłaty może zostać rozłożony na okres około 15 lat.

W zależności od banku minimalny wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej to 6- 18 miesięcy. Wymagane jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia, np. cesja prawa do wypłaty odszkodowania od zdarzeń losowych.

Więcej o kredycie firmowym zabezpieczonym hipoteką przeczytacie tutaj.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *