Firmowe

Jakie są warunki kredytu preferencyjnego?

Największe potrzeby mają młode, startujące w biznesie firmy i to właśnie dla nich stworzony został projekt kredytu dla firm na preferencyjnych warunkach. Możliwość uzyskania kredytu dla nowych działalności możliwe jest dzięki gwarancjom, jakie daje Europejski Fundusz Inwestycyjny. Oferta jest skierowana głównie dla mikro przedsiębiorców na wsparcie ich działalności.

Jakie korzyści płyną z gwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego?

Europejski Fundusz Inwestycyjny w porozumieniu z bankiem komercyjnym stworzył ofertę dostosowaną do potrzeb finansowych mikro przedsiębiorców. Sam EFI stanowi gwarancję zabezpieczającą udzielaną kwotę kredytu dla firm, dzięki czemu kredytobiorca nie jest zobowiązany do przedstawiania szeregu zabezpieczeń wnioskowanej kwoty.

Kredyt dla firm

Główną zaletą kredytu dla firm na preferencyjnych warunkach jest obniżona marża kredytu, brak prowizji dla banku oraz brak kosztownych zabezpieczeń. Tańsza oferta kredytu firmowego pozwoli małym firmom na rozwinięcie skrzydeł i ugruntowanie swojej pozycji na rynku. Z oferty kredytowej mogą korzystać mikro przedsiębiorcy (tj. firmy zatrudniające do 9 pracowników) oraz wolne zawody.

Co oferuje kredyt dla firm na preferencyjnych warunkach?

Kredyt na preferencyjnych warunkach oferuje przedsiębiorcom maksymalną kwotę finansowania do 100 tys. zł, a udzielona kwota rozkładana jest nawet na 120 miesięcy. Ponadto finansowanie z gwarancją EFI daje możliwość uzyskania wstępnej decyzji już po kilku minutach, natomiast po pozytywnej weryfikacji kredytobiorca otrzymuje wnioskowane środki już po 24 godzinach od wydania pozytywnej decyzji kredytowej.

Oferta kredytu z gwarancją EFI skierowana jest do przedsiębiorców stosujących jako formę rozliczenia Książkę Przychodów i Rozchodów, kartę podatkową oraz ryczałt. Głównym celem oferty kredytu preferencyjnego jest zwiększenie dostępu do kredytów dla nowych działalności gospodarczych.

Jaką ofertę stanowią kredyty z gwarancjami?

Dużym ułatwieniem dla młodych przedsiębiorców jest korzystanie z kredytów zabezpieczonych gwarancjami zarówno Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, jak i Banku Gospodarstwa Krajowego. Banki bardzo chętnie udzielają finansowania przy wsparciu gwarancji, ponieważ stanowią one zabezpieczenie w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy. Nie oznacza to, że kredytobiorca nie musi spłacać zadłużenia. Bank wykorzystuje gwarancje jako zabezpieczenie, jednak jego wierzycielem pozostaje bank udzielający wspomnianej gwarancji.

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela finansowania z gwarancjami de minimis. Stanowią one przede wszystkim zabezpieczenie dla kredytującego, jak również stwarzają możliwość skorzystania z finansowania przez firmy, które w naturalnych warunkach nie mogą liczyć na kredyty bankowe z powodu krótkiego okresu działalności lub niewystarczających zabezpieczeń wnioskowanej kwoty.

Kredyt preferencyjny

Co może stanowić przedmiot finansowania?

Kredyt dla nowych firm polega na ułatwieniu im wejścia na rynek, dlatego też z użyczonych środków firma może sfinansować zakup, budowę lub remont obiektów o przeznaczeniu produkcyjnym, handlowym lub usługowym. Ponadto mogą te budynki wyposażyć w niezbędny sprzęt lub zakupić środki transportu niezbędne przy prowadzeniu działalności.

Atutem kredytu na preferencyjnych warunkach jest możliwość wykorzystania części środków na zakup niezbędnych towarów czy surowców. Warunkiem wykorzystania środków na zakupy jest, że zostaną one przeznaczone na rozwój przedsiębiorstwa. Środków kredytowych nie można przeznaczyć na bieżącą działalność lub spłatę innych zobowiązań.

Jakie zabezpieczenia są wymagane od firm przy kredycie na preferencyjnych warunkach?

Kredyty preferencyjne wymagają od kredytobiorców ustanowienia zabezpieczeń kredytowych, np. weksla in blanco, poręczenia, przewłaszczenia czy hipoteki.

W przypadku zabezpieczenia in blanco może on występować w trzech formach, mianowicie ustanowienia hipoteki na nieruchomości z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, środków trwałych (np. samochód firmowy, urządzenia techniczne, budowlane czy rolnicze) oraz poręczenia osób fizycznych z tym zastrzeżeniem, że muszą one pochodzić z dwóch oddzielnych gospodarstw.

Możesz również polubić

2 komentarze

    1. Oferta kredytu preferencyjnego została stworzona dla młodych i rozwijających się firm. Warunkiem uzyskania gwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego jest posiadanie firmy, która zatrudnia do 9 pracowników oraz dla tzw. wolnych zawodów. Dodatkowo przy udzielaniu tego typu kredytów banki kredytujące wymagają ustanowienia zabezpieczenia w postaci np. weksla in blanco lub zabezpieczeniu na hipotece nieruchomości. W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *