Uzbieranie wkładu własnego bywa wyzwaniem dla domowego budżetu. Minimalny wkład własny uwzględniany przez większość banków nadal wynosi 10 procent. Jednak, aby kredyt hipoteczny był tańszy dobrze jest posiadać odpowiednie zabezpieczenie dla wnioskowanej kwoty kredytu. Wkład własny na zakup nieruchomości w kredycie hipotecznym można uzyskać na kilka sposobów.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Wysokość wymaganego wkładu własnego przy kredycie hipotecznym wynosi 20 procent. Jednak banki wychodzą naprzeciw potrzebą kredytobiorców i dają możliwość kredytowania zakupu nieruchomości przy minimalnym wkładzie własnym wynoszącym 10 procent. Brakująca kwota wkładu zostaje ubezpieczona do czasu jej spłaty.

Kredyt hipoteczny

Bank kredytujący, co 2-3 lata ponownie przelicza kredyt i jeśli spłata kredytu pokrywa 20 procent wartości nieruchomości nie jest konieczne opłacanie ubezpieczenia niskiego wkładu.

Zabezpieczenie na innej nieruchomości

Dużą możliwość daje zabezpieczenie kredytu hipotecznego na innej nieruchomości. Warunkiem takie zabezpieczenia jest, aby nieruchomość zabezpieczająca nie miała wpisów hipotecznych. Jeśli w Księdze Wieczystej nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie widnieje wpis o służebności bank nie uzna takiego zabezpieczenia.

Istnieje możliwość zabezpieczenia wnioskowanej kwoty kredytu na kilku nieruchomościach. W takim przypadku LTV będzie niski, co oznacza, że kredytobiorca ma szansę uzyskać lepsze warunki kredytowe. Dla przypomnienia LTV to wskaźnik określający wysokość kredytu do wartości zabezpieczenia.

Zabezpieczenie na gruncie

Bardzo często przy kredytach budowlanych wkładem własnym oraz zabezpieczeniem wnioskowanej kwoty kredytu jest grunt, na którym ma powstać nieruchomość. Bank uznaje również jako zabezpieczenie grunt, który został odziedziczony.

Przy budowie domu w kredycie bank jako zabezpieczenie na poczet wkładu własnego może uznać materiały budowlane. Jednak materiały do budowy domu muszą być zakupione z własnych środków kredytobiorcy.

Zabezpieczenie na oszczędnościach

Coraz częściej kredytobiorcy decydują się wykorzystać swoje oszczędności na kontach emerytalnych jako zabezpieczenie wkładu własnego. Kredytobiorca nie wypłaca zgromadzonych środków na koncie oszczędnościowym, bank oblicza ich wartość i na tej podstawie ustanawia zabezpieczenie.

Wysokość takiego zabezpieczenia oraz wykorzystanie środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym uzależnione jest od wewnętrznej procedury banku. Może zaistnieć taka sytuacja, że środki zgromadzone na koncie mogą zostać przeznaczone na spłatę kredytu.

Uważaj na darowiznę od rodziny

Wybierając rodzaj wkładu własnego należy pamiętać, że banki raczej nie uznają jako zabezpieczenia wnioskowanej kwoty darowizny.

Dla przykładu rodzina kupująca mieszkanie o wartości 200 tys. złotych zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 40 tys. złotych. Rodzice przelali im kwotę 40 tys. złotych na konto osobiste. Bank kredytujący nie uzna takiej wpłaty jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *