Faktoring

Na czym polega faktoring pełny, a na czym faktoring niepełny?

Prowadzisz firmę, ale nie stać cię na regulowanie należności w terminie? Faktoring to idealna forma finansowania dla twojego przedsiębiorstwa. Bez względu, na jaki rodzaj faktoringu się zdecydujemy ma on za zadanie zabezpieczyć naszą wypłacalność. Skupmy się na faktoringu pełnym i niepełnym, który daje nam możliwość prowadzenia działalności gospodarczej pomimo chwilowych kryzysów finansowych.

Faktoring ebook

Na czym polega faktoring pełny?

 

Chyba jedna z najpopularniejszych form faktoringowych, gdzie środki finansowe wypłacane są wierzycielowi firmy już na drugi dzień od podpisanej z bankiem umowy. Do podpisania umowy o faktoringu pełnym niezbędne jest przedstawienie faktury.

Bank udzielający faktoringu przelewa środki, w wysokości określonej w umowie, ale pomniejszone o prowizję według podpisanej umowy. Dzięki szybkiemu dostępowi do wypłaconych środków firma ma możliwość dysponowania środkami znacznie szybciej niż w przypadku terminów obowiązujących względem faktur.

Jeśli kontrahent firmy, która korzysta z faktoringu nie dokona płatności w wyznaczonym na fakturze terminie to odpowiedzialność odzyskania należności spada na bank udzielający finansowania, a nie na firmę korzystającą z usług bankowych. W ten sposób firma korzystająca z faktoringu ma pewny dostęp do środków finansowych.

Jakimi zasadami rządzi się faktoring niepełny?

 

To, co odróżnia faktoring pełny od niepełnego to umiejscowienie ryzyka wypłacalności. Podpisanie umowy faktoringowej odbywa się na takich samych zasadach jak przy faktoringu pełnym z tą różnicą, że podmiotem odpowiedzialnym za spłatę jest firma korzystająca z faktoringu.

W sytuacji kiedy firma korzystająca z faktoringu nie opłacić faktury w wyznaczonym terminie bank ma prawo podjąć środki tzw. miękkiej windykacji.

Rodzajów faktoringu jest wiele, ale powinny być one dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności. Zasadniczo faktoring ma poprawić płynność finansową firmy, a tym samym zwiększyć szanse na uzyskanie finansowania zewnętrznego w przyszłości.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *