Faktoring

Rodzaje faktoringu zgodne z kryterium podziału przedmiotu transakcji

Faktoring jako źródło finansowania zyskuje na popularności już od dekady, a przedsiębiorcy coraz chętniej z niego korzystają. Źródłem popularności jest łatwy i szybki dostęp do finansowania, czego nie możemy oczekiwać od innych ofert bankowych. Spłata wierzytelności pomaga utrzymać się wielu firmom na powierzchni i rozpędzić widmo bankructwa. Przyjrzyjmy się najstarszej formie faktoringu jaką jest faktoring zgodny z kryterium podziału przedmiotu.

Faktoring ebook

Faktoring zgodny z kryterium podziału przedmiotu

 

Przez lata faktoring ewoluował i wykształciły sie podziały na rodzaje przedmiotu faktoringu, miedzy innymi:

  • faktoring wierzytelności istniejących i przyszłych

  • faktoring zobowiązaniowy

  • faktoring złożony.

Jeszcze dziesięć lat temu faktoring kojarzony był wyłącznie z wierzytelnościami istniejącymi, jednak wymogi gospodarki doprowadziły do wyodrębnienia również innych rodzajów faktoringu. Faktoring wierzytelności istniejących polega na opłaceniu przez bank istniejących należności, ale jeszcze przed terminem spłaty, doliczane są opłaty faktoringowe. Dzięki przyspieszonym opłatą należności wzrasta płynność finansowa firmy.

Faktoring wierzytelności przyszłych najlepiej jest zobrazować przykładem, mianowicie firma produkująca elementy wiatraków ma możliwość podpisania intratnego kontraktu jedyną przeszkodą jest wysoka wartość materiałów niezbędnych do jego realizacji. Firma nie ma możliwości uzyskania kolejnego kredytu dla firm, ponieważ jej zdolność kredytowa jest niewystarczająca. Podpisanie z bankiem umowy na faktoring wierzytelności przyszłych pozwala na podpisanie kontraktu pomimo iż nie została wystawiona faktura, natomiast bank wypłaca połowiczną zaliczkę na poczet realizowanego kontraktu. Firma ma środki na zakup niezbędnych materiałów oraz dokonanie wypłat pracownikom pracującym przy projekcie. Po wystawieniu faktury spłacana jest należność wobec kontrahenta.

Na czym polega faktoring odwrotny?

 

Z umowy faktoringu odwrotnego wynika wiele zalet, mianowicie firmy, których nie stać na regularne opłacanie należności wynikających z wystawionych faktur mają możliwość skorzystania z faktoringu zobowiązań.

Jego głównym celem jest spłacenie należności względem wierzycieli firmy. To własnie bank udzielający finansowania wchodzi w rolę kontrahentów firmy. Dla przykładu firma produkująca plastikowe rurki nie może zamówić towaru z hurtowni z powodu braku płynności finansowej. Zadaniem banku jest spłacenie należności w stosunku do hurtowni, jednak firma nadal jest zobowiązana do uregulowania należności zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o podatku VAT, gdzie termin zapłaty faktury wynosi 30 dni od dnia dokonania zakupu. Bank może się zabezpieczyć w razie niewypłacalności na środkach zgromadzonych na rachunku firmowym lub na podstawie weksla in blanco.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *