Kredyt samochodowy to jedna z podstawowych form finansowania zewnętrznego, z której korzystają firmy. Samochód w firmie to podstawa, a do tego samo jego posiadanie daje wiele korzyści, między innymi podatkowe. To, co w kredycie jest najważniejsze to to, że właścicielem kredytowanego pojazdu przez cały okres kredytowania pozostaje kredytobiorca. Bank może jedynie wymagać ustanowienia zabezpieczenia w formie kredytowanego samochodu bądź w postaci weksla in blanco.

Kto może skorzystać z kredytu samochodowego dla firm?

Kredyt samochodowy poza firmami dostępny jest również dla klientów indywidualnych, jednak najczęściej zaciągany przez osoby fizyczne posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Kredyt samochodowy w przypadku firmy zaciągany jest przez przedsiębiorstwo, a nie indywidualną osobę.

Jest to kredyt celowy, oznacza to, że środki kredytowe należy wykorzystać na cel wskazany we wniosku kredytowym, czyli na samochód firmowy. Zakupiony w kredycie samochód firmowy wchodzi w skład majątku firmy, a tym samym uprawnia do wykazania go w kosztach podatkowych.

Jakie korzyści podatkowe wynikają z kredytu samochodowego dla firm?

Podstawową korzyścią, jaka daje zaciągniecie kredytu w banku przez firmy, jest możliwość wykazania w kosztach uzyskania przychodu wszelkich opłat związanych z zaciągniętym kredytem. Opłaty kredytowe zaliczane do kosztów to:

  • prowizje dla banku

  • opłaty manipulacyjne

  • opłaty za uruchomienie kredytu

  • opłaty związane z ubezpieczeniem samochodu.

Ważną kwestią przy wykazywaniu poniesionych kosztów jest odliczenie odsetek kredytowych. Sam kredyt udzielony przez bank nie stanowi podstawy do wykazania w kosztach, dopóki rata kredytowa nie zostanie zapłacona, wtedy firma ma możliwość odliczenia części odsetkowej raty kredytowej.

Kto przy kredycie samochodowym prowadzi odpisy amortyzacyjne?

Jak wiemy, właścicielem kredytowanego pojazdu jest kredytobiorca. Zdarza się, że zabezpieczenie udzielonej kwoty ustanawiane jest na samochodzie. Odpisy amortyzacyjne prowadzi właściciel pojazdu. W przypadku współwłaściciela wpisanego w kartę pojazdu odpisy amortyzacyjne prowadzone są do wysokości udziałów właściciela samochodu.

Amortyzować można samochody do wartości początkowej nie przekraczającej 20 tys. euro. Kurs jest przeliczany na dzień nabycia pojazdu, na podstawie danych podanych przez NBP. Jeśli wartość początkowa samochodu przekracza 20 tys. euro to amortyzacji podlega cała wartość początkowa, ale w kosztach uzyskania przychodu wykazać można jedynie ta część nie przekraczająca górnej granicy.

KredytSamochodowy

Możesz również polubić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *